Obwodnica Wałcza

Bau der Umgehungsstraße von Wałcz

Arbeitsumfang:

  • Energie funktioniert,
  • usunięcie kolizji energetycznych SN i NN,
  • budowa oświetlenia układu drogowego,
  • Stromversorgung und Beleuchtung der Schnellstraße,
  • Stromversorgung von Anlagen und Geräten.