PV Proszówek

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Proszówek o mocy 45MW.

Zakres prac:

  • budowa głównego punktu odbioru GPO o mocy 60MW,
  • wykonanie linii kablowych WN,
  • wykonanie linii kablowych SN,
  • dostarczenie i podłączenie 12 stacji transformatorowych.