Przewiert o długości 300m i głębokości 17m wykonany wiertnicą Ditch Witch JT3020

300 m to długość najtrudniejszego przewiertu o parabolicznej trajektorii, jaki został wykonany w ramach budowy sieci elektroenergetycznej  – linii kablowej WN-110 kV i technologicznie  związanej z nią sieci światłowodowej, relacji GPZ Gdańsk Śródmieście – GPZ Gdańsk Młode Miasto. Głębokość wiercenia sięgnęła 17 m.

Prace związane z realizacją tego przewiertu, do którego zmobilizowano wiertnicę Ditch Witch JT3020 (189 l/min wydajności pompy płuczkowej, 13 ton siły uciągu), zajęły pięć dni. Rozpoczęto je 27 lutego, a zakończono w nocy z 3 na 4 marca. To duży sukces jak na maszynę z tymi parametrami. Do sporządzenia płuczki wykorzystano bentonit Hydraul Ez dostarczony przez firmę Dakor, przedstawiciela firmy Cetco.

Roboty wiertnicze prowadzono w odległości 200 m od Martwej Wisły na terenach stoczniowych, które kryją wiele niezinwentaryzowanych konstrukcji oraz mediów mających wpływ na zakłócenia w pracy systemów lokalizacyjnych. Do realizacji przewiertu wykorzystano system nawigacyjny DigiTrak Falcon F2.

W sumie na całej trasie budowy do wykonania są przewierty na łącznej długości 1743 m. Przewiercone w technologii HDD otwory posłużą do instalacji czterech przewodów rurowych (trzy o średnicy DN160 i jedna DN110). Łączna ilość zainstalowanych pod ziemią w ramach prac przewiertowych przewodów wyniesie około 7000m.

Zobacz trasę zrealizowanego 300metrowego przewiertu – kliknij