Przewiert o długości 300m i głębokości 17m

W ramach budowy linii kablowej WN-110 kV relacji GPZ Gdańsk Śródmieście – GPZ Gdańsk Młode Miasto wykonano przewiert o długości 300 m parabolicznej trajektorii i głębokości wiercenia sięgającej 17 m.

Prace związane z realizacją tego przewiertu, do którego zmobilizowano wiertnicę Ditch Witch JT3020 (189 l/min wydajności pompy płuczkowej, 13 ton siły uciągu), zajęły pięć dni. To duży sukces jak na maszynę z tymi parametrami. Do sporządzenia płuczki wykorzystano bentonit Hydraul Ez dostarczony przez firmę Dakor, przedstawiciela firmy Cetco.

Roboty wiertnicze prowadzono w odległości 200 m od Martwej Wisły na terenach stoczniowych, które kryją wiele niezinwentaryzowanych konstrukcji oraz mediów mających wpływ na zakłócenia w pracy systemów lokalizacyjnych. Do realizacji przewiertu wykorzystano system nawigacyjny DigiTrak Falcon F2.

W sumie na całej trasie budowy zrealizowano przewierty na łącznej długości 1743 m. Przewiercone w technologii HDD otwory posłużyły do instalacji czterech przewodów rurowych (trzy o średnicy DN160 i jedna DN110). Łączna ilość zainstalowanych pod ziemią w ramach prac przewiertowych przewodów wyniosła około 7 km.