Przewiert o długości 300m i głębokości 17m

W ramach budowy linii kablowej WN-110 kV relacji GPZ Gdańsk Śródmieście – GPZ Gdańsk Młode Miasto wykonano przewiert o długości 300 m parabolicznej trajektorii i głębokości wiercenia sięgającej 17 m.

Prace związane z realizacją tego przewiertu, do którego zmobilizowano wiertnicę Ditch Witch JT3020 (189 l/min wydajności pompy płuczkowej, 13 ton siły uciągu), zajęły pięć dni. To duży sukces jak na maszynę z tymi parametrami. Do sporządzenia płuczki wykorzystano bentonit Hydraul Ez dostarczony przez firmę Dakor, przedstawiciela firmy Cetco.

Drilling works were carried out at a distance of 200 m from the Martwa Wisła in the shipyard areas, which hide many unchecked structures and utilities that affect the disruptions in the operation of location systems. The DigiTrak Falcon F2 navigation system was used to perform the drilling.

W sumie na całej trasie budowy zrealizowano przewierty na łącznej długości 1743 m. Przewiercone w technologii HDD otwory posłużyły do instalacji czterech przewodów rurowych (trzy o średnicy DN160 i jedna DN110). Łączna ilość zainstalowanych pod ziemią w ramach prac przewiertowych przewodów wyniosła około 7 km.