Gdańsk airport

Przebudowa układu dróg wewnętrznych oraz parkingów na terenie Portu Lotniczego Gdańsk Sp z o.o.

Scope of work:

  • budowa oświetlenia w technologii LED,
  • budowa zasilania dla wszystkich urządzeń potrzebnych do prawidłowego działania systemu parkingów,
  • usunięcie kolizji energetycznych.