Usługi

Energetyka

Wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia.

Budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych.

Oświetlenie zewnętrzne dróg i placów.

Awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia.

Projektowanie i pomiary.

Pozostałe usługi