Energetyka

  • Wykonywanie linii energetycznych kablowych i napowietrznych wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia.
  • Budowa stacji transformatorowych słupowych i kontenerowych.
  • Oświetlenie zewnętrzne dróg i placów.
  • Awaryjne remonty linii średniego i niskiego napięcia.
  • Projektowanie i pomiary.