Usługi

Przewierty sterowane

Horyzontalne przewierty sterowane (HDD) pozwalają na bezwykopowe wykonywanie instalacji pod wszelkiego rodzaju przeszkodami terenowymi (drogami, rzekami, rowami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, kanałami, torami kolejowymi, terenami zielonymi itp), bezkolizyjnie z istniejącą infrastrukturą podziemną (np.: sieci wod-kan, kable energetyczne, rury gazowe) dzięki możliwości sterowania głowicą wiercącą.

Technologia pozwala na znaczne oszczędności w porównaniu z tradycyjnymi technikami wykopowymi, ze względu na krótszy czas realizacji, brak ograniczeń w ruchu komunikacyjnym i brak konieczności przeprowadzania kosztownej odbudowy nawierzchni.

Zadzwoń i zapytaj o przewiert


Dysponujemy wiertnicami firmy Ditch Witch i Vermeer

PD80/45CU H – PD 80/45 CU charakteryzuje się wysoką elastycznością i maksymalną wydajnością. Wiertnica do przekroczeń rzek i długich przewiertów i średnic instalowanych rur. Maksymalna siła uciągu 800 kN.

JT60 – połączenie mocy i wydajności (siła nacisku i uciągu 267 kN), zapewniające klientom płynną realizację zadania. Długi czas eksploatacji. Idealna do trudnych przewiertów o dużych średnicach.

Vermeer D40x55 Series 3 – najlepsza wiertnica w swojej klasie. Następca uznanej i docenianej wiertnicy D36x50 seria II , której sprawdzona konstrukcja zachwycała swoimi możliwościami i osiągami.  Uzyskiwana siła uciągu 180kN.

JT3020 – niezwykle silny i niezawodny system kotwiczenia umożliwiającym stabilną pracę w trudnych warunkach. Siła uciągu 134 kN. Sprawdza się w terenach miejskich i peryferiach.

Vermeer D10x15 seria S3 – niezawodna i ekonomiczna wiertnica dla małych instalacji w terenach mocno zurbanizowanych. Siła uciągu 44,5kN.

Sprzęt wspomagający - MAN FE 360A 6x4 WUKO

Samochód specjalistyczny do usuwania z komór przewiertowych  urobku pochodzącego z otworu wiertniczego wraz z zużytym bentonitem oraz dostarczania czystej wody.

Cechy:
pompa próżniowa SAMSON 151369
pompa wysokiego ciśnienia URACA KD 716 G
kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
komora wody i szlamu o zmiennych objętościach
otwierana hydraulicznie dennica
opróżnianie poprzez tłok wygarniający

Dlaczego my?

 • Wiedza techniczna poparta wieloletnim doświadczeniem operatorów, przekładająca się na wysoką jakość usługi.
 • kompleksowa realizacja usług (zgrzewanie rur, usuwanie bentonitu),
 • nowoczesny sprzęt renomowanej amerykańskiej firmy Ditch Witch,
 • długość przewiertu do 300 metrów, średnica do Φ600,
 • konkurencyjne ceny,
 • krótkie terminy realizacji,
 • realizacja zleceń na terenie całego kraju.


Przewierty sterowane znajdują zastosowanie przy wykonywaniu instalacji:

 • energetycznych,
 • telekomunikacyjnych,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych
 • gazowych,
 • ciepłowniczych,
 • wszelkiego rodzaju rurociągów


Cennik:

Ze względu na specyfikę prac przewiertowych ofertę cenową wysyłamy na indywidualne zapytanie klienta. Głównym wyznacznikiem ceny jest długość i średnica przewiertu

Opis technologii przewiertów sterowanych:

Horyzontalne przewierty sterowane polegają na wykonaniu otworu pilotażowego w zaplanowanej trajektorii przewiertu oraz rozwierceniu go do wymaganej średnicy, celem wprowadzenia do niego rury lub wiązki kabli.


Etapy horyzontalnego przewiertu sterowanego:

 • wiercenie pilotażowe,
 • rozwiercanie,
 • wciąganie rurociągu
 1. Wiertnica
 2. Żerdzie obracające się wokół własnej osi i jednocześnie wpychane po wyznaczonej trajektorii
 3. Głowica pilotażowa z zamontowaną tuż za nią sondą pomiarową
 4. Pracownik z lokalizatorem sondy
 5. Głowica rozwiercająca otwór pilotażowy
 6. Wciągana rura
 7. Krętlik zapobiegający obracaniu się rury

Wiercenie pilotażowe:

W etapie pierwszym, zgodnie z zaplanowaną trajektorią osi przewiertu, wykonuje się otwór pilotażowy. Wykonuje się go w odpowiednio zaplanowanym punkcie, ukośnie w dół pod tzw. kątem wejścia. Następnie na odpowiedniej głębokości dąży się do osiągnięcia kierunku poziomego. Tor przewiertu zazwyczaj przypomina kształt paraboli. Drążenie otworu pilotowego polega na wciskaniu w grunt połączonych ze sobą żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Na początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica pilotowa z płetwą sterującą, a bezpośrednio za nią w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza, która podaje kąt nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni oraz kąt obrotu sondy, czyli dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. Zadaniem żerdzi wiertniczych jest: przekazanie ruchu posuwistego i obrotowego między maszyną, a głowicą wiercącą oraz transport płuczki bentonitowej pod ciśnieniem ze zbiorników do dysz w głowicy wiercącej.

Przy jednoczesnym wciskaniu w grunt i obracaniu głowicy pilotowej, trajektoria przewiertu jest prostoliniowa. Kiedy głowica pilotowa wraz z przewodem wiertniczym jest tylko wciskana w grunt, bez obracania, następuje skręt w kierunku zależnym od położenia głowicy pilotowej. Średnica głowicy pilotowej zależy od rodzaju gruntu. Przy miększych gruntach stosuje się większe średnice.

W trakcie wiercenia poprzez głowicę pilotową podawana jest płuczka bentonitowa , której zadaniem jest wyprowadzanie zwiercin, chłodzenie i oczyszczanie głowicy, zmniejszanie tarcie poprzez smarowanie przewodu wiertniczego oraz stabilizacja ścian otworu.

Rozwiercanie:

Po osiągnięciu przez głowicę punktu wyjścia na miejsce głowicy pilotowej montuje się odpowiednio dobrany rozwiertak. W zależności od wymaganej średnicy otworu, rozwiercenie może być jedno lub wielokrotne. W etapie rozwiercania również podaje się płuczkę bentonitową.

Wciąganie rurociągu

Przy ostatnim przejściu do rozwiertaka doczepia się tzw. krętlik, a tuż za nim zgrzany rurociąg bądź wiązkę kabli o długości równej długości przewiertu. Podczas jednostajnego obrotowego ruchu powrotnego następuje wciągnięcie rurociągu w poszerzony otwór pilotażowy. Krętlik ma zadanie zapobiec obracaniu się wciąganego rurociągu.

W celu zmniejszenia sił tarcia wciąganego rurociągu o ścianki rozwierconego otworu, oprócz podawania płuczki bentonitowej w przypadku rurociągów stosuje się ich podwieszenie, umieszczenie na prowadnicach rolkowych oraz balastowanie poprzez napełnianie go w czasie wciągania wodą lub inną cieczą.

Poniższy film przedstawia przebieg procesu przewiertu sterowanego

Urządzenia pomiarowe

Do kontroli parametrów wykonywanego otworu pilotowego stosuje się system radiolokacji, magnetyczny i elektromagnetyczny. Składa się on z wcześniej wspomnianej sondy (nadajnika zamieszczonego tuż za głowica pilotową), przenośnego lokalizatora oraz monitora do wyświetlania danych. Sonda emituje sygnał radiowy, który jest odbierany przez przenośny lokalizator, umieszczony bezpośrednio nad nadajnikiem. Lokalizator odbiera informacje dotyczące położenia sondy, które przekazywane są na stanowisko operatora wiertnicy.

Najnowsze rozwiązania systemów radiolokacji, w szczególności lokalizatorów, pozwalają na odbieranie sygnału z nadajnika bez konieczności bezpośredniego usytuowania lokalizatora nad nadajnikiem. Jest to szczególnie ważne przy przekroczeniach szlaków komunikacyjnych oraz zbiorników wodnych. Jednakże uzyskane informacje obarczone są większym błędem odczytu.

Przebieg procesów technologicznych w czasie realizacji przewiertu sterowanego:

 • prace przygotowawcze,
 • transport maszyn i urządzeń na miejsce budowy,
 • wytyczenie odpowiedniej trajektorii przewiertu (w oparciu o odpowiednią dokumentację techniczną),
 • odpowiednie przygotowanie rurociągu (zgrzewanie),
 • odpowiednie posadowienie i kotwienie urządzenia wiercącego – wiertnicy,
 • przygotowanie odpowiednio spreparowanej płuczki wiertniczej,
 • zabezpieczenie terenu budowy i uziemienie jednostki wiercącej,
 • kalibracja odpowiednich urządzeń pomiarowo – lokalizacyjnych,
 • dobór odpowiedniego kąta natarcia i rozpoczęcie wiercenia,
 • wykonywanie przewiertu pilotażowego i nanoszenie pomiarów lokalizacyjnych,
 • zamiana narzędzi wiercących,
 • rozwiercanie (proces powtarzalny – w zależności od średnicy rurociągu),
 • zamiana narzędzi wiercących,
 • montaż głowicy wciągającej na początku rurociągu,
 • wciąganie rurociągu,
 • zabezpieczenie wprowadzonego rurociągu,
 • rejestracja rzędnych ułożonej instalacji,
 • czyszczenie i demontaż maszyn i urządzeń,
 • prace porządkowe

Przeciski:

Zanim zaczęto wykonywać przewierty sterowane, do przejść pod przeszkodami terenowymi stosowano przeciski pneumatyczne.

Przeciski pneumatyczne przebijakiem to prosta i tania metoda bezwykopowej budowy sieci podziemnych, wykorzystywana w Polsce od prawie pół wieku. Za twórców tzw. przebijaka, stosowanego w przeciskaniu uważa się Polaków.

Przeciski niosą jednak za sobą pewne ograniczenia. Przede wszystkim tę metodę można stosować w gruntach dających się zagęszczać, ponieważ nie ma tu usuwania urobku, a nadmiar gruntu jest zagęszczany wokół przebijaka pneumatycznego.

Kolejnym ograniczeniem stosowania przecisków pneumatycznych jest maksymalna średnica zewnętrzna wbudowywanych sieci. Wynosi ona maksymalnie 300 mm. Natomiast długości jednorazowo wbudowywanych odcinków sieci są stosunkowo dochodzą do 35m, a w metodzie przecisku sterowanego do 70 m.

Pozostałe usługi