Elektrownia wodna w Rościnie

Prace energetyczne związane z modernizacją elektrowni wodnej Rościno na rzece Parsęta polegały w początkowej fazie na wstawieniu transformatorów oraz poprowadzenie linii kablowych łączących rozdzielnice SN-15kV z generatorami prądotwórczymi.

W kolejnych fazach wykonano instalację: nadzoru obiektu, pomiaru wyprodukowanej energii zielonej poprzez połączenia światłowodowe, ogrzewania blach policzkowych oraz sterowania klapami jazu.

Ostatnimi elementami budowy było podłączenie oświetlenia, agregatu awaryjnego, rozdzielnic zasilania awaryjnego prądem stałym oraz pozostałej instalacji wymaganej do bezobsługowej pracy elektrowni.

Ciekawym elementem inwestycji jest instalacja elektryczna, która znajduje się w tunelu biegnącym pod korytem rzeki (sztolnia). Zasila ona sześć agregatów hydraulicznych, które poruszają zasuwami hydrotechnicznymi.