Energopol Port Gdynia

Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia.

Zakres prac:

  • kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
  • wykonanie instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych w budynku trafostacji.