Energopol Port Gdynia

Kompleksowe wykonanie zewnętrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych w budynku trafostacji dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego “Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia”.